Actueel

6 april 2018, Spark (Heijmans). Frismakers en Duurzaamnieuws.nl hebben de ambitie uitgesproken om najaar 2018, gezamenlijk een kennisfestival te organiseren. We willen vanuit ons gezamenlijke netwerk onderzoeken hoe de grote corporates samen met hun MKB partners in de keten, een duurzame transitie mogelijk kunnen maken. De ambitie is om met het Festival de beslissers in Nederland uit te dagen tot een branche overschrijdende dialoog over (nieuwe) duurzame waarde ketens.

Netwerk partners
Om aan onze ambitie gestalte te geven hebben we met de vernieuwers van de onderstaande organisaties, rond de tafel gezeten in het InnovatieLab van Spark (Heijmans).

Succesformule 

  • Mix van Corporates, MKB en innovatieve ZZP’ers
  • Niet-commercieel kennisfestival met 300 seconde presentaties
  • Iedereen deelt kennis vanuit eigen ervaring: er is niet 1 waarheid
  • Branche overstijgend
  • Op locatie van een Corporate (vorig jaar was RWS de gastheer)
  • Ruimte voor onderzoek, kwetsbaarheid en verbinding: samen nieuwe denk richtingen onderzoeken
  • In je eigen kracht (iedereen behoud ownership)
  • Kennisdelen leidt tot nieuwe ideeën en oplossingen

Blog Peter van Vliet van Duurzaamnieuws.nl

Hoe heb je succes in de nieuwe economie? Bedrijven moeten succesvol zijn om bestaansrecht te hebben. Dat was altijd al zo. En vroeger was dat relatief eenvoudig. Je stopte een miljoen in een goed idee, trommelde wat mensen op en hoe dichter dat miljoen naar een miljard toe groeide, des te groter was je succes. Hoe je dat deed, daar vroeg nauwelijks iemand naar, zolang je maar binnen de paden van de wet bleef (of daar niet al te ver buiten trad).

Nu is dat wel anders. In financiële termen en naar omvang zijn bedrijven als Shell of Facebook uitermate succesvol. En toch liggen ze zwaar onder vuur van de samenleving. Bijna heilig vuur van een voorhoede die het door heeft (om maar eens een Cruijffemisme te gebruiken) en die inziet dat er méér nodig is voor een bedrijf om een license to operate te verdienen. Veel geld bij elkaar harken is niet meer genoeg.

Binnen de duurzame parochie is dit inmiddels een wijd openstaande deur. Daarbuiten staat die deur pas hooguit op een kiertje. Voor wie echt duurzaam wil ondernemen ligt hier een uitdaging.

Die uitdaging kennen we als de keten. Je kunt als ondernemer nog zo duurzaam willen zijn, maar je bent aan de ene kant afhankelijk van wat je leveranciers je kunnen bieden en aan de andere kant van je afnemers hoe ze daarover oordelen. Dat kan meedogenloos zijn. In de kledingindustrie kunnen ze erover meepraten.

Peter van Vliet, in zijn Blog vertelt hij over de urgentie om gezamenlijke te werken aan de verduurzaming van de ketens.

In de keten kunnen de afstanden en verschillen groot zijn; ver of dichtbij, groot en klein, jong of oud. Op papier overbruggen we dat onderscheid met gemak als het om duurzaamheid gaat. Op weg naar de Sustainable Development Goals komt het allemaal wel goed redeneren vooral de grote jongens en meisjes. Maar helaas, de werkelijkheid steekt daar te vaak nog schril bij af.

Als we die afstanden en verschillen duurzaam willen overbruggen (en dat willen we toch?) zullen we het dus anders moeten aanpakken dan tot dusver. En ze zijn groot, die verschillen: achter de 500 van Fortune staan miljoenen MKB bedrijven die hen leveren en voeden. Tegenover even zoweinig CEO’s en raden van bestuur staan miljoenen millennials slim en kritisch naar hun producten te kijken en zich af te vragen of dat niet anders kan. Steeds meer steken de handen uit de mouwen en doén het ook anders. Voor hen hoeft die spijkerbroek niet perse uit een getto aan de andere kant van de wereld te komen en voor hun sapje hoeft geen boer te worden uitgeperst.

Er gapen gaten in de keten die een consequent duurzame bedrijfsvoering nog behoorlijk in de weg staan. Daarom gaan we met een frisse blik kijken hoe we oude rotten uit de boardrooms kunnen laten inspireren door groenkritische millennials, en hoe we de duurzame inspanningen door de hele keten in beeld kunnen brengen voor het welzijn van mens en planeet.

Deel dit
Back to top