Kennisdossiers

Kennisdossiers

Geleerde lessen Open innovatie Unilever,...

Kennismanagement & Tacit knowledge

De R&D afdeling van Mars, verantwoordelijk voor de producten Snickers® en Twix®, werkt vanuit negen vestigingsplaatsen verspreid over de gehele wereld. Dit is historisch zo gegroeid en heeft voordelen omdat je hiermee optimaal verbonden bent met de afzetmarkten.

ING Scaling Agile (ENG)

ING adopted a new way of working since the summer of 2015. The agile work is gradually implemented within the bank. The head office operates according to The ING Way of Working. The rest of the organization will follow. The method is copied from companies like Spotify, Netflix and Google. ING is the first bank that has embraced this way of working.

Agile transformation Vodafone Turkey (ENG)

The key factors for Vodafone TR IT’s success in its Agile transformation is a strong management sponsorship. As well a strong collaboration between the leaders that will be responsible for the transformation. Focus on creating a great but small team of leaders for the transformation responsibility. Agile transformation is all about culture and people. Work closely with your people and invest in them. This case tells the details of the story of how Vodafone TR IT started its Agile transformation which had been kicked off as a pilot and then turned into an organizational change. Vodafone is one of the world's

Dossier Knowledge Management

De R&D afdeling van Mars, verantwoordelijk voor de producten Snickers® en Twix®, werkt vanuit negen vestigingsplaatsen verspreid over de gehele wereld. Dit is historisch zo gegroeid en heeft voordelen omdat je hiermee optimaal verbonden bent met de afzetmarkten. Het nadeel is dat kennisdeling tussen de verschillende R&D afdelingen, niet vanzelfsprekend is. Sandra van den Berg (Global Bars GST Director- Snickers® and Twix®) onderkent dit en heeft Frismakers gevraagd om mee te denken over de wijze waarop kennisdeling binnen de R&D organisatie verbetert kan worden. Het werk van de R&D teams heeft betrekking op het standaardiseren van de kwaliteit en efficiency van

Sandd geeft Heartbeat aan innovatieproces

De vernieuwers binnen Sandd laten zich graag inspireren door cases van andere bedrijven: 'Beter goed gejat, dan slecht bedacht'. Jaap Poelwijk gebruikt bijvoorbeeld de app Run keeper als inspiratiebron bij de ontwikkeling van de apps die hij voor Sandd ontwikkelt. Op woensdag 24 februari hebben Luke Liplijn, Ron Kwakkelaar, Jaap Poelwijk en Martin Smit onder leiding van Frismakers, een aantal cases geanalyseerd. Doelstelling was om inspiratie op te doen voor de optimalisatie van het eigen innovatieproces. De cases van Akzo Nobel, Alliander, Enexis, Nuon en Philips, zijn behandeld. Sandd heeft in het proces uit 17 topics voortgekomen uit de cases*, de volgende drie belangrijkste

TVM leert innovatielessen van Nuon

Sinds begin 2015 is Joost Sterenborg verantwoordelijk voor innovatie binnen TVM. Naar aanleiding van een publicatie van Frismakers over de wijze waarop Menzis haar innovatie-agenda dynamisch beheert, zijn TVM en Frismakers met elkaar in contact gekomen. TVM wil graag meer grip krijgen op haar eigen innovatie-portefeuille, om zo nog gerichter te kunnen investeren in de meest kansrijke innovaties. De innovatielessen van Philips, Liander, Nuon, Enexis, Akzo Nobel en Unilever, zijn opgetekend. In deze reeks hierbij het verslag van Nuon. Geleerde lessen Nuon Nuon kiest voor focus in haar innovatie-portefeuille. Eerder beheerde Nuon ontelbare ideeën, die gezamenlijk de innovatie-portefeuille bepaalde. Sinds enige

Verslag SIDN "Internet van morgen"

Frismakers organiseerde 22 januari een innovatie-seminar voor SIDN op het hoofdkantoor in Arnhem. SIDN registreert en beheert alle .nl-domeinnamen en draagt ook bij aan een veilig en stabiel internet in Nederland. Ze zijn toonaangevend in de ontwikkeling van het mondiale internetbeleid en dragen actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe internetstandaarden. Deze ochtend hebben we gekeken naar de kansen voor de volgende generatie van het internet. Deelnemende organisaties waren onder meer: Ricoh, Securitas, Meertens instituut (KNAW), TVM, Sandd, IBM, de belastingdienst en Enexis. Onderwerp was 'Blockchain als Gamechanger voor de bancaire wereld en uitgifte van URL domeinen'. En een breed

Welke prikkel nodigt bedrijven uit tot radicale innovatie?

Iedereen roept het: innoveren is belangrijk! En natuurlijk de meeste bedrijven steken hier veel geld en energie in, maar renderen deze investeringen ook? Onze stelling is dat alleen organisaties die de echte pijn voelen, het lukt om te komen met vernieuwingen die de markt op de kop zetten. De mate waarin bedrijven zichzelf vernieuwen verschilt sterk. Vanuit Frismakers zien we dat de aanwezigheid van een innovatie-prikkel sterk wisselt per branche. Bij bedrijven in de energiesector is er een grote urgentie tot innovatie. Nuon zegt: “Als we niet innoveren dan hebben we over vijf jaar geen bestaansrecht meer.” Dit maakt dat bedrijven

Disruptieve innovaties in 2016

De bereidheid binnen grote bedrijven om stevig te investeren in kansrijke disruptieve innovaties is nog nooit zo groot geweest. Althans zo blijkt uit een rondgang binnen het netwerk van Frismakers. De innovatiemanagers van onder meer Nuon, Ascom en BAM, geven aan dat de tijd rijp is om te komen tot geheel nieuwe producten en concepten. De huidige positie in de markt staat onder druk. Verschuivingen in de keten, maar ook op mondiaal niveau, maken dat deze bedrijven doordrongen zijn van de urgentie om met radicaal nieuwe concepten de markt te betreden. Graag delen wij de drie verassende thema's, die bij corporate

Back to top