Actueel

Hoe kan Rijkswaterstaat haar innovatieproces meer open inrichten met als doel om 30 procent duurzamer, 30 procent goedkoper en 30 procent veiliger te werken? Meer algemeen: hoe kan Rijkswaterstaat Open innovatie binnen de eigen organisatie beter organiseren?

Frismakers deed onderzoek naar de wijze waarop onder meer Unilever, Alliander, Groot composiet, DSM en Philips, haar Open innovatieproces heeft vormgegeven. Onderstaand het interview-verslag van de Unilever-case.

 

Unilever’s Open innovatie lessen
Van oudsher was Unilever een gesloten organisatie die het afschermen van kennis zag als manier om concurrentievoordeel veilig te stellen. Mede om de huidige duurzaamheidsambities te realiseren met behoud van marktpositie, wordt Open innovatie binnen Unilever mondiaal ingezet. Zo wordt gebruik gemaakt van de kennis binnen Unilever én de kennis buiten Unilever. Het resultaat is dat ruim 60% van de R&D in 2012 met Open innovatie tot stand is gekomen.

Innovatieproces
De totale R&D organisatie bestaat uit circa 6000 fte. De activiteiten zijn opgedeeld in achtereenvolgens: Discover (6 Research labs), Design projecten (~15-20 Global development centres) en tot slot de Deploy activiteiten (Regional development centres).

In het ontwikkelproces zijn er twee verschillende funnels:
A) Innovation Proces Management (IPM) (ontwikkelingen die los staan van de technologie);
B) Technologie ontwikkeling bestaat uit drie gates:
1. Proof of Interest (Voorwaarde dat er een Categorie/productgroep geïnteresseerd is);
2. Proof of Science (aantonen dat het wetenschappelijk kan);
3. Proof of Technology (aantonen dat de technologie werkt). Voorwaarde is dat de technologie haalbaar is qua regelgeving, IP en veiligheid.

In onderstaande figuur staat het complete ontwikkelproces weergegeven.

uni4

Open innovatie afdeling
In 2007 is de Open innovatie afdeling van Unilever geformaliseerd. Momenteel is dit een virtuele Organisatie met mondiaal ruwweg 35 fte. De afdeling wordt aangestuurd door Vice President Open innovation, die rapporteert aan de Board. Doelstelling van de Open innovatie afdeling is om R&D medewerkers een nieuwe, meer open manier van werken bij te brengen. De afdeling faciliteert daar waar nodig om samenwerken met partners te vereenvoudigen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Open innovatieprogramma ligt in de lijn bij de Programma leiders en Technische projectleiders, dit zijn er volgens een ruwe schatting 300 fte. Het R&D budget voor 2012 was iets meer dan 1 miljard €. (bron Jaarverslag 2012).

Het model ‘Want, Find, Get, Manage’ van Slowinski vormt de basis voor de Open innovatie Lifecycle. In vier fases definieer je wat je wilt bereiken en zoek je de juiste partner. Dit kan een collega uit ander land zijn of iemand van buiten de organisatie. Desgewenst helpt een commerciële partij bij het vinden van de juiste partner. Daarna volgen onderhandelingen en wordt het contract opgesteld. Met als laatste fase het managen van de relatie.

wantget

 

 

 

 

 

 

 

 

Governance modellen
Governance modellen helpen om de relatie vorm te geven. Hoe vaak kom je bij elkaar, hoe vaak vindt er een review van de innovatie portefeuille plaats en wanneer beoordeel je de commerciële resultaten. Deze afspraken borg je op verschillende niveaus in de organisatie. Worden afspraken niet nagekomen dan schuiven verantwoordelijkheden om issues op te lossen naar boven in de hiërarchische structuur. De levels zijn: Executive level (SVP R&D en Procurement (mogelijk Executive Board) ultieme beslissingsorgaan); Steering level (VP R&D en Procurement, belangrijkste orgaan voor reviewen van portfolio en performance en oplossen van issues in de relatie); Management level (Directors R&D en Procurement voor continue overzicht op wat gaande is, en adviserend aan project teams); Project Teams (en leiders) die project uitvoeren.

Patenten afdeling
De Open innovatie afdeling werkt nauw samen met de Patenten afdelingen die onderdeel uitmaken van de zes Research labs met in totaal mondiaal circa 100 fte. Deze afdelingen hebben in de loop der tijd een set van standaard agreements ontwikkeld waarmee ze, afhankelijk van de vraagstelling, technische projectleiders kunnen helpen om passende agreements te hebben voor het doen van OI. Er zijn verschillende vormen van agreements, varierend van Confidentiality agreements (CDAs) tot volwaardige Joint Development Agreements (JDAs). De Programma leiders en Technische projectleiders zijn ervoor verantwoordelijk dat de verschillende afspraken geen overlap hebben. De afspraak kan namenlijk exclusief zijn voor een project. Note: deze agreements zijn vertrouwelijk tussen de partners.

Er wordt gewerkt met de volgende vormen van overeenkomsten, te weten:

 • Umbrella agreement; hierin staat in algemene termen hoe je met elkaar gaat samenwerken;
 • Project contract; waarin in specifieke termen inhoud wordt gegeven aan de Umbrella agreement;
 • Joint assesment agreement is voor de verkenningsfase;
 • Confidential agreement, waarin geregeld wordt wat partners kunnen en niet mogen doen met vertrouwelijke informatie;
 • Material transfer agreement, als je niet-commercieel materiaal deelt en waarin geregeld wordt wat de verplichtingen van de partners is.

Strategische suppliers&Prefered Customer
Een selectie van de toeleveranciers van Unilever is benoemd tot strategische suppliers. Zij krijgen als eerste toegang tot nieuwe R&D uitdagingen. Hiertegenover staat dat de nieuwste technologische ontwikkelingen door de strategische suppliers als eerste aan Unilever worden aangeboden .

Bottom-up
In de periode 2007 – 2012 zijn de Programma leiders en Technische projectleiders, opgeleid in Open innovatie. Er zijn mondiaal tientallen awaerness cursussen per jaar gegeven om zo interne weerstand te overwinnen. Hierbij werden interne en externe ontwikkelde best practices gedeeld en bijvoorbeeld de Patent afdelingen hun kennis inbrachten. Voor nieuwkomers worden er cursussen gegeven om kennis bij te houden. Met persoonlijke en groeps targets (bijvoorbeeld het percentage van R&D dat afhankelijk is van Open innovatie en percentages die kritisch afhankelijk zijn van Open innovatie), ontstaan er krachtige internal drivers.

Top-down
Unilever heeft als organisatie geld en mensen kunnen vrijmaken voor Open innovatie omdat ze een Champion hadden. De toenmalige Chief Technology Officer was het boegbeeld voor Open innovatie. Hij heeft beslissers kunnen beïnvloeden, waardoor de organisatie als geheel hierop heeft kunnen inzetten.

Klantdialoog
Sleutel-opiniemakers (KOFs) worden ingezet om op onafhankelijke wijze uit te dragen dat Unilever bijdraagt aan de realisatie van een duurzamere wereld. De communicatie-afdeling draagt duurzame successen uit. Deze afdeling is niet betrokken bij de ‘Technische challange omgeving’. Klantdialoog valt onder de afdelingen Consumentenonderzoek, marketing intelligence.


WEBSEARCH

Joint ventures
Open innovatie gaat ook verder dankzij de inzet van Joint ventures, acquisities maar ook participaties in publiek private partnerships zoals het Dutch PolymerInstitute en het Kluyver Centre forGenomics of Industrial Fermentation. Door te participeren in fundamenteel onderzoek waar ook andere bedrijven bij betrokken zijn heeft Unilever toegang tot waardevolle technologische kennis dan wanneer zij alles inhouse zou proberen te ontwikkelen. Een van de ventures waarin Unilever heeft geïnvesteerd is Chromatin. Chromatin heeft technologie ontwikkeld waarmee complexe genetische bewerkingen mogelijk zijn bij planten.

Een andere wijze waarop Unilever haar externe opties probeert te vergroten is d.m.v. het investeren in veelbelovende startups (meestal in de life sciences). Unilever verleent naast financiële steun aan de startups ook de nodige business coaching (marktonderzoek, delen van ervaringen) en contacten. Bij Unilever zijn deze activiteiten geconcentreerd in de businessunit Unilever Technology Venturing.

Publieke site met technische Challenges
Met de publieke website Collaborating WithUnilever is het voor iedereen mogelijk om te zien voor welke uitdagingen Unilever nog ideeën zoekt. Als centrale uitdaging wordt erkend
dat de planeet met haar natuurlijke rijkdommen uitgeput raakt door de eisen van een groeiende bevolking. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd om Unilever te helpen om manieren te vinden om dingen anders te doen. Er zijn specifieke uitdagingen geformuleerd: een nieuwe formule, een nieuwe techniek, een nieuwe verpakking of een design oplossing. In de volgende domeinen zijn de vragen geformuleerd:

 • Cleaning up fat
 • Natural red colour for fruit and dairy products
 • Sugar reduction
 • Safe drinking water
 • Fighting viruses
 • Better packaging
 • Sustainable washing
 • Less salt
 • Toothpaste that amazes your mouth
 • Preserving food, naturally
 • Storing renewable energy
 • Sustainable shower sensation
 • Change consumer behavior

Naast het indienen van oplossingen voor specifieke vragen, is het mogelijk om oplossingen in te dienen voor bredere vraagstuken zoals het verhogen van hygiëne, verkleinen van milieu belasting, of het verbeteren van de leefomstandigheden van de kleine boeren.

Voor de promotie van deze website wordt niet actief onder de aandacht gebracht. Mensen die willen bijdragen vinden het via de centrale website als een van de belangrijkere spelers in de FMCG industrie. Ook uitvinders weten de website te vinden. Er is geen beloning voor het indienen in de startfase. Als het idee door Unilever wordt overgenomen dan wordt per situatie een voorstel gedaan voor een overeenkomst, een contract en aanverwante commerciële voorwaarden. Dit kan gaan om een product aanbod, licentie, Joint Venture, technologie acquisitie of patent overname.

Indieners krijgen momenteel nog altijd van geval tot geval feedback op hun inbreng, de waarde ervan en de voortgang in een mogelijk ontwikkelingstraject. Er wordt gewerkt aan een ICT oplossing om dit gebruiksvriendelijker te maken onder meer met autorisaties. Deze functie ligt vooralsnog bij OI.

Lees-tips

 • ‘Alles’ van Henri Chesbrough maar zeker “Open Innovation: the new imparative for creating and profiting from Technology (2006)”, “Open business models: how to thrive in the new innovation landscape (2006)”, en “Open services innovation: rethinking your business to grow and compete in a new era (2011)”.
 • Gene Slowinsky “Reinventing corporate growth” (2005)
 • Robert van Meer & Tim Meuleman “De C2B revolutie” (2012) specifiek over crowdsourcing
 • Forazoals: InnovaHub, FEI, Alliance Management and Business Development Network,Association of Strategic Alliance Professionals, CrowdSourcing&CrowdFunding, omer maar eenpaar te noemen.

COLOFON

Kemps, S.J.M. “Rijkswaterstaat leert van Open innovatie lessen Unilever” – Frismakers
Bron 1: Bruin Slot, Hilbert, Jurgens, T. Open Innovation Manager Unilever, interview 4 juni 2013

Deel dit
1 Comments
Leave a reply

Geen robot? *

Back to top