Actueel

Frismakers organiseerde 22 januari een innovatie-seminar voor SIDN op het hoofdkantoor in Arnhem. SIDN registreert en beheert alle .nl-domeinnamen en draagt ook bij aan een veilig en stabiel internet in Nederland. Ze zijn toonaangevend in de ontwikkeling van het mondiale internetbeleid en dragen actief bij aan de ontwikkeling van nieuwe internetstandaarden. Deze ochtend hebben we gekeken naar de kansen voor de volgende generatie van het internet. Deelnemende organisaties waren onder meer: Ricoh, Securitas, Meertens instituut (KNAW), TVM, Sandd, IBM, de belastingdienst en Enexis. Onderwerp was ‘Blockchain als Gamechanger voor de bancaire wereld en uitgifte van URL domeinen’. En een breed scala aan cases in de domeinen veiligheid, Internet of Things en Big data, werden gedeeld.

Directeur SIDN Roelof Meijer (links) in gesprek met Watson ambassadeur Nicky Hekster.
Directeur SIDN Roelof Meijer (links) in gesprek met Watson ambassadeur Nicky Hekster.

Seminar Internet van Morgen

Hoe zit het met de integriteit van internet? Maakt gedistribueerde opslag het onmogelijk om nieuwe concepten zoals de digitale munteenheid bitcoin, te hacken? En hoe weet je als bedrijf waar jouw data wordt opgeslagen? Vertrouw je diensten aangeboden door partijen zoals Amazon? Belangrijke vragen voor de voorlopers in de markt. Op initiatief van SIDN kwamen 22 januari 35 organisaties uit verschillende branches bijeen in Arnhem, om te werken aan de toekomst van het internet.

FotoSIDN

SIDN registreert en beheert alle .nl-domeinnamen en draagt ook bij aan een veilig en stabiel internet in Nederland, de ontwikkeling van internetbeleid op mondiaal niveau en aan nieuwe internetstandaarden. De aanleiding van dit seminar is dat er een sterk groeiende hoeveelheid aan innovaties zijn die ICT-enabled zijn. Als onafhankelijke partij, ziet SIDN hierin een rol voor zichzelf weggelegd. Hubert Welleman, New Business manager bij SIDN geeft aan dat bij veel big data toepassingen, privacy en integriteitsborging een belangrijke rol speelt. Hier ziet Hubert kansen voor SIDN om als onafhankelijke toezichthoudende partij, het voortouw in te nemen.

Op initiatief van SIDN bracht Frismakers tijdens het seminar ‘Internet van morgen’, vijfendertig partijen bij elkaar met als doel om langs de drie thema’s Big data, veiligheid van het internet en ‘Internet of things’, in gesprek te komen over hun eigen strategie en productontwikkelingen. Bekijk online programma. Pitches van de verschillende deelnemers brachten kort in beeld met welke ontwikkelingen de deelnemende bedrijven bezig waren. Hierdoor ontstonden waardevolle ontmoetingen en inhoudelijke ideeën voor mogelijk toekomstige samenwerking met SIDN. Roelof Meijer, directeur SIDN: “Ik wist niet precies wat ik kon verwachten, maar ik ben positief verrast!”. Normaal hebben we contact met onze directe klanten, de bedrijven die de domeinnamen exploiteren. Deze ochtend was de opzet om met vernieuwers uit verschillende branches in dialoog te gaan over de toekomst van het internet. En deze is meer dan geslaagd met inbreng van IBM, Aegon, KPN, Enexis, de Belastingdienst, Sandd, Ricoh en TVM. Een groep van innovatie- en ICT managers die out-of-the-box durven te denken. Maar ook echte disrupters zoals Lynxx, Cosine en Thesio, Shifter verloning en Sportlink, waren van de partij.

De directeur van SIDN vertelt dat er mondiaal een groeiende behoefte is aan partijen die de kwaliteit van het internet borgen. Mondiaal zijn 3 miljard mensen online en 4,5 miljard mensen zijn nog niet online. Maar juist de landen die opkomend zijn voeren een restrictief beleid waarbij er een sterke regulering valt te verwachten op content. Ook Nederland wordt steeds behoudender met de nieuwe wet inlichtingen veiligheid. Roelof: “Nederland lijkt met haar nieuwe beleid wel op China!”. Gelukkig ziet SIDN ook kansen met nieuwe concepten waarbinnen betrouwbaarheid op verschillende niveaus door SIDN wordt geborgd. Denk bijvoorbeeld aan Simple invoicing, waarmee SIDN de voorwaarden creëert voor veilig online facturatie.


Bitcoin
Jan-Willem Burgers (VU Amsterdam en Coin Company) schudde de zaal wakker met zijn hypothese dat domeinregistratie zoals we deze nu kennen, eindig zou kunnen zijn. Hij voorspelt meer hybride vormen van domeinnaam registratie. Waarbij zaken als veiligheid en privacy op het internet waarschijnlijk gaat veranderen, onder meer door ontwikkelingen zoals blockchain*. Er zal waarschijnlijk een grote discussie komen over standaarden en dan is uiteraard de vraag welke rol SIDN hierin gaat aannemen als Trusted Third party.


Belastingdienst
Steven Gort, werkzaam bij de Belastingdienst, heeft deze ochtend op persoonlijke titel bijgedragen. Steven werkt onder meer aan Social defined identity. Met de presentatie van Marc Kemps-Snijders van het Meertens insituut (KNAW) kwam Steven op het spoor van Semantic linking. Een manier om data in haar context te analyseren en te ontsluiten. Een andere interessante ontwikkeling waar de Belastingdienst nauw bij betrokken is, is UETP (Uniform Economic Transaction Protocol). UETP is een Open source set van afspraken, een soort nieuwe economische taal, waarmee wereldwijd alle (economische) partijen, met elkaar kunnen samenwerken. Steven nodigt SIDN uit om mee te denken over hun rol in de verdere realisatie van UETP.


Enexis
Louis Dietvorst Enterprise Architect bij Enexis, vertelt dat één van de grote uitdagingen van de energietransitie is dat er waarschijnlijk steeds meer lokale en decentrale toepassingen zullen komen. Hoe kun je als gebruiker op een veilige en flexibele wijze gebruik maken van deze veelheid aan (de)centrale energie-aanbieders? Louis oppert het idee van een Energie DNS, zodat Data diensten gerelateerd aan deze nieuwe energie toepassingen op een gecertificeerde manier kunnen worden geïdentificeerd. Overigens is in de Nederlands Energiesector EDSN ook al met dit soort diensten bezig, maar wellicht is het daarnaast interessant om juist dit DNS onderwerp ook eens vanuit proven practice toepassingen uit andere sectoren te gaan bekijken.


IBM / Watson
Nicky Hekster van IBM, vertelt tijdens de break-out dat IBM Watson via het Bluemix platform als development & run omgeving beschikbaar heeft gesteld juist voor start-ups. Tot wel 80% van onze data is schijnbaar ongestructureerd. Met de rekencapaciteit en algoritmes van Watson lukt het om deze data te ontsluiten. Een maand lang gebruiken de start-ups de Watson technologie om grote sets aan veelal ongestructureerde gegevens te analyseren. Momenteel ligt de nadruk op teksten, met video en beeldmateriaal wordt nu nog minder gedaan, maar is ook beschikbaar. Watson werkt onder meer met patroonherkenning en de uitkomsten zijn sterk afhankelijk van de doelstelling die je jezelf stelt. Het gaat hier om intelligence amplification en niet om kunstmatige intelligence, IBM Watson kent dan ook geen empathie of emotie. Creativiteit kun je tot op zekere hoogte wel programmeren.


Meertens instituut / KNAW
Marc Kemps-Snijders van het Meertens instituut (KNAW) beheert en ontsluit grote sets aan data voor met name wetenschappelijke doeleinden. Zijn ervaring met semantische taal-analyse, wekte deze ochtend de interesse van de Belastingdienst. Deze kennis kan waardevol zijn om te komen tot semantische interoperabiliteit. Ook ziet Marc dat unieke persistente identificatie van entiteiten, denk aan machines, personen en objecten, van groeiend belang is om o.a. lange termijn toegang tot entiteiten te waarborgen. Het gebruik van URI’s neemt een steeds prominentere plaats in. Binnen het wetenschappelijke veld worden daarvoor onder meer Handles gebruikt. Met deze technologie zijn ook al commerciële diensten ontwikkeld, zoals DOI’s (Digitial Object Identifiers). Handles vertonen een gelijkenis met de domeinnaam en IP-adres mapping, zoals deze door SIDN wordt onderhouden. Het Meertens Instituut is benieuwd welke rol SIDN hierbinnen kan vervullen.


Afsluitend nodigt Roelof Meijer alle deelnemers uit om betrokken te blijven bij de branche overstijgende ontwikkelingen die plaatsvinden bij SIDN. In samenwerking met Frismakers, als partij die Open innovatie en kennisdeling stimuleert, onderzoekt SIDN op welke wijze het programma van de ochtend een vervolg kan krijgen. Nicky Hekster van IBM nodigt de deelnemers uit om binnenkort de Watson technologie met eigen ogen te aanschouwen. Hiermee zijn eerste stappen gezet in nieuwe samenwerkingen tussen SIDN als ‘Trusted Third party en vernieuwer in het internet domein’ en diverse organisaties zoals Enexis, IBM en de Belastingdienst.

 

*Blockchain is de technologie achter de digitale munteenheid bitcoin.

Colofon:
Georganiseerd in opdracht van Hubert Welleman
Dagvoorzitter: Herman Poos
Verslaglegging: Suzanne Kemps 
Bekijk het programma van deze ochtend.

Deel dit
Back to top