Posts in Overige

Partijen: 1. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [ADRES], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [CONTACTPERSOON], hierna te noemen: “Opdrachtgever”; en 2. Frismakers Company, gevestigd te Deventer, 7418 AJ aan de Zutphenseweg 6, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”; gezamenlijk te noemen: “Partijen”; Overwegende dat: – Opdrachtgever werkzaam

Continue reading

Algemene Voorwaarden Frismakers Company gevestigd te Deventer. INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 3. Prijzen 4. Facturering en betaling 5. Reclames 6. Verplichtingen onzerzijds 7. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming) 8. Aansprakelijkheid 9. Auteursrecht

Continue reading

Bij wijzigingen in de planning van de sessies wordt slechts een deel van de uren in rekening gebracht. Bij wijzigingen langer dan 3 weken voor de uitvoeringsdatum worden geen extra uren in rekening gebracht; Wijzigingen minder dan 3 weken voor

Continue reading
Back to top