Actueel

Het woord innovatie is een breed begrip, voor meerdere uitleg vatbaar. Deze verscheidenheid aan innovatie tref je ook aan bij de bedrijven die wij in onze Frismakers praktijk tegenkomen. De manier waarop innovatie is vormgegeven verschilt en is hierbij sterk afhankelijk van de aard, omvang en strategie van een bedrijf. Een aantal bedrijven houdt hun innovatieactiviteiten beperkt en zijn sterk gefocust op procesverbeteringen ten gunste van de klant. Andere bedrijven hanteren een omvangrijke innovatiekalender met disruptive innovation en het doorbreken van bedrijfsmodellen.
Wat opvalt is, dat bij het vormgeven van het proces van innovatie, een aantal universele dilemma’s naar boven komen. Deze innovatiedilemma’s brengen we in een reeks artikelen in beeld aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk. Aan bod komen onder meer de aanpak van DSM, Shell, alliantie GrootComposiet, Unilever en Alliander. We starten deze reeks met de dynamische innovatieagenda van Menzis. Frances Zitter heeft deze agenda vanuit haar rol als manager Strategie en Innovatie, geïmplementeerd. Binnen de Frismakers community heeft ze de geleerde lessen van Philips als beproefde aanpak, als startpunt gebruikt voor Menzis.

“Hoe houdt Menzis de focus vast en innoveer je met lef en enthousiasme?”

Goede ideeën zijn schaars en moeten gekoesterd worden. Alleen komen er natuurlijk altijd meer en betere ideeën naar boven drijven als het net niet uitkomt. Wat doe je dan met de al lopende innovaties die halverwege de uitwerking zijn?

Een onderdeel van Philips werkt daarom met kwartaalsessies waarin de lopende innovatieprojecten tegen het licht worden gehouden op voortgang en urgentie. Tijdens dezelfde sessie krijgen nieuwe ideeën een kans met behulp van een pitch om een fase verder gebracht te worden, hierop wordt besloten indien een idee kansrijk wordt geacht. Een gouden stelregel hierbij is dat voor elk nieuw project/idee dat erbij komt, er ook een idee van de kalender moet worden afgevoerd.

Dit maakt scherp dat de tijd en capaciteit voor uitwerking van nieuwe ideeën niet eindeloos is en vaak juist beperkt is. Op deze manier ben je trouw aan het concept van de dynamische innovatieagenda. Er gaan zaken af of worden in de wacht gezet die minder urgent blijken te zijn of waarvan het idee bij aanvang beter leek dan tijdens de uitwerking blijkt. En er komen nieuwe dingen bij waarvan de kansen op succes hoger worden ingeschat of die vanuit nieuwe kansen in de markt ontstaan.

Om zulke beslissingen te kunnen nemen en innovatie een dynamisch open ontwikkelproces te laten zijn is leiderschap en lef nodig. Leiderschap omdat beslissingen en keuzes genomen moeten worden die een appèl doen op ondernemerschap en lef. Lef omdat bij de uitwerking van een idee vaak investeringen zijn gemoeid waarvan het niet altijd zeker is dat je deze terugverdient. Een goede innovatie een kans geven is soms ook een kwestie van een goed ‘onderbuik gevoel” en is daarmee niet altijd een beredeneerde, rationele beslissing. In een grote organisatie zijn dergelijke beslissingen lastig te verkopen. Vaak kijken allerlei afdelingen zoals Finance, Governance en Control mee die beoordelen en meekijken of een investeringsbeslissing gerechtvaardigd is. Het is bij impactvolle veranderingen van belang de financiële afdelingen, de inkoop en juridische afdelingen snel aan te haken en ze mee te nemen. Bij de uitwerking van een innovatief idee is het van belang een multidisciplinaire benadering te kiezen zodat ook meerdere disciplines mee kunnen helpen de weg vrij te maken om van een innovatief idee een succes te maken.

Het innovatieproject en de leider ervan moeten de steun en het commitment hebben van het hoogste orgaan binnen een organisatie en zij moeten het belang van een ontwikkeling en innovatie sponsoren en ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat ook de risico’s en het eventuele afbreukrisico van een innovatie op het hoogste niveau bekend zijn en gezamenlijk worden gedragen. En het niet alleen op de schouders van een team en de leider ervan rust om de uitwerking en succesvolle implementatie van een idee vorm te geven. Het is veel prettiger werken als je met een innovatie bezig bent je jezelf gesteund voelt in woord en daad door belangrijke spelers binnen de organisatie.

Deel dit
1 Comments
  • Workshop Afkijken mag! |

    18/03/16 at 16:01

    […] 13. supermarkt Coop #ELearning 14. DSM #OpenInnovatie 15. Shell #OpenInnovatie 16. Menzis #WaardeCreatie #InnovatieAgenda 17. ABN AMRO […]

Back to top