Actueel

De bereidheid binnen grote bedrijven om stevig te investeren in kansrijke disruptieve innovaties is nog nooit zo groot geweest. Althans zo blijkt uit een rondgang binnen het netwerk van Frismakers. De innovatiemanagers van onder meer Nuon, Ascom en BAM, geven aan dat de tijd rijp is om te komen tot geheel nieuwe producten en concepten. De huidige positie in de markt staat onder druk. Verschuivingen in de keten, maar ook op mondiaal niveau, maken dat deze bedrijven doordrongen zijn van de urgentie om met radicaal nieuwe concepten de markt te betreden. Graag delen wij de drie verassende thema’s, die bij corporate organisaties uit ons netwerk, hoog op de agenda staan.

Agile innovatiemanagement
De innovatie-agenda’s van bedrijven zijn divers van samenstelling: verschillende afdelingen nemen zelf initiatief tot verbeteringen, klanten doen suggesties voor innovaties en er wordt samengewerkt met externe partners. De verantwoordelijkheden, impact en risico’s van de verschillende innovatie-trajecten, lopen sterk uiteen. Een zekere mate van overzicht is wenselijk om expertise, budget en marktpotentie, te kunnen managen. De balans tussen sturing enerzijds en het geven van vrijheid aan teams om wendbaar (Agile) te kunnen werken anderzijds, is een mooie uitdaging.

Startups
De ervaring leert dat nieuwe concepten binnen de bestaande corporate organisatiestructuur worden “doodgedrukt”, veel bedrijven kiezen ervoor om kansrijke radicale innovaties als een Start-up buiten de eigen organisatie de ruimte te geven. Bovendien blijkt dat de eigen organisatie (vooralsnog) niet zeer productief is in het ontwikkelen van nieuwe succesvolle business modellen. Ook daarom zijn Start-ups interessant. Het advies van DSM is om Start-ups niet (te snel) te incorporeren, neem liever een minderheidsaandeel.

Leiderschap
Het succes van een organisatie wordt bepaalt door haar medewerkers. Er één belangrijke voorwaarde: dat er duidelijkheid is over waar de directie heen wil met de organisatie. Hoe komt het dat het veel directies niet lukt om een eenduidige en inspirerende koers uit te dragen naar haar medewerkers, klanten en stakeholders? Wij zien bedrijven worstelen met hun prestatie cultuur die gedomineerd wordt door KPI’s*. Leidend tot een masculiene cultuur met een primaire focus op (politieke) processen en resultaten. De oplossing is simpel. Als er binnen het bedrijf -om te beginnen bij de directie-, er ruimte ontstaat voor competenties zoals ondernemerschap, risico’s durven nemen, creativiteit, samenwerken en verbinding, dan zetten organisaties hiermee een essentiële stap in het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Voor organisaties die de ‘pijn’ voelen van een snel veranderende markt, zien wij dat leiderschap, samenwerken met Startups en het wendbaar organiseren van het eigen innovatieproces, zeer actueel zijn. Wij verheugen ons erop om ook het komende jaar vanuit Frismakers deze kennis branche overschrijdend te ontsluiten.

 

* Indicatoren waarmee je kunt meten of een strategisch doel wordt gerealiseerd.

Deel dit
Back to top