Actueel

De vernieuwers binnen Sandd laten zich graag inspireren door cases van andere bedrijven: ‘Beter goed gejat, dan slecht bedacht’. Jaap Poelwijk gebruikt bijvoorbeeld de app Run keeper als inspiratiebron bij de ontwikkeling van de apps die hij voor Sandd ontwikkelt.

Op woensdag 24 februari hebben Luke Liplijn, Ron Kwakkelaar, Jaap Poelwijk en Martin Smit onder leiding van Frismakers, een aantal cases geanalyseerd. Doelstelling was om inspiratie op te doen voor de optimalisatie van het eigen innovatieproces.

De cases van Akzo Nobel, Alliander, Enexis, Nuon en Philips, zijn behandeld. Sandd heeft in het proces uit 17 topics voortgekomen uit de cases*, de volgende drie belangrijkste thema’s gekozen om mee aan de slag te gaan:

    • Structured Ideation (Vision, Heartbeat for innovation**, funnel innovation, management innovation agenda)
    • Agile and Startups (short-cycle, autonomy in decision-making and budgets)
    • Focus groups (stakeholders, customers early involvement)

Het werken met Best practices uit andere organisaties werkt verfrissend. Je maakt jezelf even los van je eigen dagelijkse praktijk en verdiept je in de aanpak van andere organisaties. Hierbij stel je jezelf de vraag ‘Wat werkt, hoe en waarom?’. Pas in tweede instantie vertaal je de geleerde lessen terug naar de eigen organisatie. In de implementatie kun je altijd terug grijpen op de cases. Als er nog onduidelijkheden of obstakels zijn, is het eenvoudig om bij de bron te rade te gaan. Behalve dat het werken met cases erg praktisch is, bied het in een snel veranderende markt de meest actuele inzichten. Bovenal kiest Sandd met deze werkwijze voor een aanpak die al zijn succes bewezen heeft bij onder meer Philips. Dit maakt een nieuwe manier van werken, ook intern goed verkoopbaar.


*De bronbestanden van de cases zijn opvraagbaar bij Martin Smit van Sandd of Suzanne Kemps van Frismakers.

** Aan het begin van de innovatie-funnel is het belangrijk om zoveel mogelijk ideeën in te brengen. Van klanten, toeleverancier, vanuit de eigen organisatie, hoe meer ideeën, hoe beter. Naarmate deze verder worden uitgewerkt, neemt het aantal levensvatbare concepten af. Deze selectie is nodig omdat de investeringen steeds groter worden. Maar hoe zorg je er nu voor dat enkele ideeën leiden tot marktintroducties? Dit lukt door een heartbeat voor innovatie, te creëren. Dit wil zeggen dat je met een vaste regelmaat, bijvoorbeeld twee keer per jaar, een nieuw product lanceert. Door vaste jaarlijkse oplever-cycli ontstaat er binnen het vernieuwingsproces een gevoel van urgentie.

Deel dit
1 Comments
Back to top