Actueel

Iedereen roept het: innoveren is belangrijk! En natuurlijk de meeste bedrijven steken hier veel geld en energie in, maar renderen deze investeringen ook? Onze stelling is dat alleen organisaties die de echte pijn voelen, het lukt om te komen met vernieuwingen die de markt op de kop zetten.

De mate waarin bedrijven zichzelf vernieuwen verschilt sterk. Vanuit Frismakers zien we dat de aanwezigheid van een innovatie-prikkel sterk wisselt per branche. Bij bedrijven in de energiesector is er een grote urgentie tot innovatie. Nuon zegt: “Als we niet innoveren dan hebben we over vijf jaar geen bestaansrecht meer.” Dit maakt dat bedrijven in de energiesector ook risico’s durven te nemen, een belangrijke voorwaarde om echt vernieuwend bezig te kunnen zijn. Want behalve dat innoveren geld en tijd kost, is het ook risicovol. Want wat nu als jouw allernieuwste innovatie alle andere producten en diensten uit jouw portfolio overbodig maken? Dan heb je een probleem. Hier komt nog bij dat veel grote bedrijven vooral goed zijn in het beheren en behouden van hun marktaandeel. Dit is nou niet bepaald een goede plek voor vernieuwers. Het is dan ook geen toeval dat Start-ups helemaal trendy zijn, want zij zijn klein en flexibel en kunnen zich helemaal richten op hele nieuwe concepten, los van de grote bedrijven en traditionele afhankelijkheden in de bedrijfsketen.

Dus zonder urgentie is vernieuwing niet mogelijk? Ja, met deze kanttekening dat een goede leider, ook van binnenuit in staat is om urgentie voor de organisatie te creëren. Wij zijn benieuwd in hoeverre er verschillen zijn tussen de branches in de mate waarin er urgentie gevoeld wordt en de achterliggende oorzaak hiervan. In onderstaande tabel geven wij een eerste aanzet. Welke urgentie voelt jouw organisatie? Reacties en suggesties op onderstaande inventarisatie zijn van harte welkom.

Deel dit
Back to top