Actueel

Met kleine autonome teams kun je vernieuwingen snel tot stand brengen. Frismakers organiseert versnellingsweken voor bedrijven. Hiermee werkt een kernteam volgens de Business Scrum-methodiek een week lang gericht aan één project. Het resultaat is dat ontwikkelingen gemiddeld twaalf keer sneller gaan.

  • Aan de slag met multidisciplinair scrum-team van maximaal zeven personen. De methode is gebaseerd op ICT-scrum van Bol.com.
  • De autonome teams dagen het MT uit om los te laten.
  • De werkwijze is kort-cyclisch en dicht op de klant.
  • Het resultaat is meer houvast op de uitvoering. Zonder ingrijpende structuurveranderingen wordt de organisatie daadkrachtiger en krijgt een groter aanpassingsvermogen.

agile

Frismakers heeft een Scrum-programma ontwikkeld waarmee teams werkzaam binnen een complexe (corporate) omgeving, de voordelen van Scrum eenvoudig kunnen ervaren. Scrum is een methode geïnspireerd op het Agile Manifesto. Dit programma wordt gekenmerkt door de inzet van een Scrum-week, ook wel genaamd Acceleration-weeks. Gedurende een week wordt een projectteam door het management vrijgemaakt om te werken aan de ontwikkeling van een nieuw product, proces of een strategie. Het team maakt zo kennis met de Scrum-werkwijze en ervaart de voordelen.

NPDProcessLeanStartupScrum

Het voordeel van werken met Scrum is dat je geen uitgebreide projectplannen meer schrijft, zoals bedrijven doen die de watervalmethode gebruiken. In plaats daarvan formuleer je flexibele uitgangspunten, geef je vertrouwen aan een zelf-organiserend team en gebruik je klanten en stakeholders om direct feedback te leveren op je tussenresultaten. Je formuleert met elkaar zo specifiek mogelijk een visie op het product en je definieert de hoofdeigenschappen die het moet hebben. Maar als het gaat om de uitwerking van die visie en de fijn-afstemming van hoe die kerneigenschappen van een product worden ingevuld, kan het zijn dat met de Scrum methode er gaandeweg ook wijzigingen in inzicht voorkomen. De juiste samenstelling van het Scrum-team is essentieel bij Scrum werken. Ideaal is een team van 7 personen, maar we hebben ook (positieve) ervaringen met grotere (max 20) groepen.

 

ScrumProgrammBAM2 Blad1

In bovenstaande figuur kun je zien hoe Scrum geïntegreerd is in het productontwikkelings-proces. Gedurende de uitvoering van de verschillende fases werken we met een wekelijkse scrum-meeting. Aan het begin van elke nieuwe fase is er een kick-off met het gehele team. Afhankelijk van de behoeftes van het team bestaat de Kick-off uit twee tot een maximum van 5 dagen, waarin het kernteam fysiek bijeen komt en met 100% focus werkt aan deze opgave.

Business Scrum: zelfsturende teams innoveren sneller.
Business Scrum: Nutricia Research versnelt met acceleration weeks.
Business Scrum: Agile Unilever.
Deel dit
Back to top